Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài về ứng dụng CNTT cho ngành GD&ĐT Hà Nam

Đề tài NCKH-SKKN  
Đề tài về ứng dụng CNTT cho ngành GD&ĐT Hà Nam
Ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước xây dựng Sở GD&ĐT Hà Nam thành Sở GD&ĐT điện tử theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở lý luận

          Công nghệ thông tin đang ngày càng hát triển như vũ bão, nó là tiền đề tạo ra những nhân tố mới tích cực. Công nghệ thông tin có ảnh hướng đến tất cả các lĩnh vực cũng như các mặt công tác của hầu hết các hoạt động xã hội, trong đó ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo là hoạt động luôn được quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Trung ương cho đến địa phương. Nó là xu hướng tất yếu giúp sự phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam. Theo như định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước xây dựng trường học điện tử, cơ quan quản lý giáo dục điện tử tiến tới Chính phủ điện tử theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Nghị quyết số 29 - NQQ/ TW ban hành ngày 04/11/2013 của Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã khẳng định: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

          Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số: 1102/QĐ-UBND, ngày 2/09/2013 của UBND tỉnh Hà Nam) đã chỉ rõ: Một trong những giải pháp đưa giáo dục và đào tạo Hà Nam phát triển theo đúng quy hoạch là Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và giảng dạy.

3. Cơ sở thực tiễn

3.1. Thực trạng CNTT trong nước:

-   Giao tiếp điện tử là một xu hướng giao tiếp đang trở nên rất phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ là hình thức trao đổi của các doanh nghiệp, các tổ chức mà giao tiếp điện tử đang thực sự là một công cụ được các cơ quan nhà nước sử dụng ngày càng nhiều.

-   Hình thức giao tiếp điện tử phổ biến nhất là các Trang thông tin điện tử với chức năng truyền thông.

-   Hiện nay, ở nước ta, hầu hết các tỉnh, thành phố, các cơ quan đầu ngành trực thuộc TƯ đều đã có Trang thông tin điện tử giao tiếp điện tử. Ở đó, người dân, các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của bộ máy chính quyền; đặc biệt là người dân có thể nắm được quy trình của các thủ tục hành chính và thực hiện được một số thủ tục hành chính ngay trên Cổng giao tiếp điện tử này.

-   Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, giao tiếp điện tử còn là quá trình thông tin qua lại giữa các cơ quan tổ chức có sử dụng các ứng dụng CNTT. Với chức năng quản lý và điều hành, hiện nay nhiều phần mềm đã được ra đời nhằm hỗ trợ hoạt động trong các cơ quan chuyên môn đặc thù. Có thể nói, các ứng dụng này bước đầu đã giúp các cơ quan Nhà nước, các tổ chức giảm tải được các thủ tục rườm rà, đồng thời tăng cường hiệu quả điều hành, quản lý của cấp trên đối với các cơ quan trực thuộc.

-   Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nước ta các sản phẩm CNTT rất đa dạng, và việc ứng dụng các sản phẩm này trong các tổ chức còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ. Do đó, hiệu quả quản lý mà giao tiếp điện tử mang lại còn bị hạn chế.

3.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng CNTT và Ứng dụng CNTT của ngành GD&DT Hà Nam

Trong những năm gần đây tốc độ phát triển của Internet rất mạnh và nó đã chứng minh được vai trò ứng dụng trong thực tiễn, lượng thông tin cần trao đổi trên Internet ngày một gia tăng, việc sử dụng Internet trong công việc ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các đơn vị trường học trong tỉnh đã được trang bị hạ tầng về CNTT&TT. Đặc biệt hiện nay toàn ngành đã lắp đặt đường truyền Internet đến 100% cơ sở giáo dục trong tỉnh.

-   Số trường THPT có website là 18/23; số TT GDTX có website là 0%.

-   Các Phòng giáo dục đào tạo hiện tại chưa có website : 1/6. 100% là website đơn giản.

-   Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nam hiện nay đã được xây dựng Website theo mô hình Cổng thông tin từ năm 2007, Website này đáp ứng được nhu cầu quảng bá, phổ biến công văn, công vụ cũng như các thủ tục hành chính của ngành giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên do công nghệ cũ, website này chưa hỗ trợ được ngành giáo dục và đào tạo trong quá trình quản lý các đơn vị theo ngành dọc. Tương tự như trên, các Phòng giáo dục đào tạo tại các huyện, thành phố chưa thế quản lý hoạt động của các website các nhà trường trực thuộc.

-   Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành với hàng trăm nhà trường và hàng nghìn học sinh, giáo viên hiện nay thì lượng thông tin cần trao đổi và chia sẻ trên Internet của ngành GD&ĐT tại HÀ NAM là rất lớn, các văn bản chỉ đạo hiện nay chỉ chuyển qua phương thức chuyển phát thông thường và qua email nên chưa phát huy hết lợi ích của Internet, nhất là khi tra cứu, tìm kiếm, phân loại và nhất quán dữ liệu. Do đó, nhu cầu trang bị một phần mềm Cổng thông tin điện tử theo mô hình điện toán đám mây, trên đó tích hợp các phần mềm quản lý, điều hành trực tuyến là một nhu cầu bức thiết của ngành.

Nội dung chi tiết của đề tài