Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Văn phòng Sở

Điện thoại: 02263.852.805 – 02263.851.931

Tạ Văn Thao : Chánh Văn phòng

Lữ Hà Anh : Phó chánh văn phòng.

Bùi Văn Dũng: Phó chánh văn phòng

Nguyễn Văn Sơn: Chuyên viên

Trần Thị Thanh Huyền: Văn thư, thủ quỹ

Nguyễn Văn Tuyên: Kế toán

2. Thanh tra sở (TTr)

Điện thoại: 02263.854097

Hoàng Anh Tuấn: Chánh thanh tra sở

Nguyễn Viết Phong: Chuyên viên.

Nguyễn Thị Tâm: Phó chánh tranh tra.

3. Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB)

Điện thoại: 02263.854100

Ngỗ Xuân Hùng: Trưởng phòng.

Trần Đình Lượng: Chuyên viên

Đoàn Thu Thủy: Chuyên viên

4. Phòng Kế hoạch tài chính (KH-TC)

Điện thoại: 02263.854095

Hoàng Thế Hưng: Trưởng phòng.

Trần Ngọc Sơn: Phó trưởng phòng

Nguyễn Nam Giang: Chuyên viên

5. Phòng Giáo dục trung học (GDTrH)

Điện thoại: 02263.854094

Lê Minh Thuấn: Trưởng phòng.

Đỗ Thị Hương Bưởi: Phó trưởng phòng.

Trần Thị Thu Hiền: Phó trưởng phòng.

Lê Thị Kim Dung: Chuyên viên.

Hoàng Thị Thanh Tâm: Chuyên viên.

​Đào Quốc Huy: CHuyên viên

6. Phòng Giáo dục tiểu học (GDTH)

Điện thoại: 02263.854098

Nguyễn Thị Thu Hường: Trưởng phòng.

Lưu Đình Hà: Chuyên viên.

Lê Công Khanh: Chuyên viên

7. Phòng Giáo dục mầm non (GDMN)

Điện thoại: 02263.854096

Lê Thị Nhâm: Trưởng phòng.

Nguyễn Thị Kim Anh: Chuyên viên.

Lương Thị Nhung: Chuyên viên

8. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD)

Điện thoại: 02263.846586

Trần Trung Kiên: Trưởng phòng.

Nguyễn Thanh Bình: Chuyên viên.

Hoàng Trọng Nghĩa: Chuyên viên.

9. Phòng: Chính trị, tư tưởng (CTTT)

Điện thoại: 02263.828.339

Trần Đình Nam: Trưởng phòng.

Đinh Vương Sơn: Phó trưởng phòng.

Lê Thị Thùy Linh: Chuyên viên

10. Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp (GDTX-CN)

Điện thoại: 0226.3851473

Đinh Thanh Khương: Trưởng phòng

Hoàng Trung Hiếu: Phó trưởng phòng.

Nguyễn Văn Duy: Chuyên viên