Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành  
Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở
Về dự lớp tập huấn có 105 Đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Hiếu Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh truyền đạt về Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và công tác Thi đua, Khen thưởng của công đoàn.

Ngày 05/11/2014 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Về dự lớp tập huấn có 105 Đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Hiếu Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh truyền đạt về Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và công tác Thi đua, Khen thưởng của công đoàn. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi thảo luận về các nội dung trên, đồng thời nêu những đề xuất kiến nghị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết thúc tập huấn các cán bộ công đoàn đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích thiết thực để vận dụng vào hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Đ/c Trần Văn Hiếu-Chủ tịch CĐGD tỉnh, giảng viên lớp tập huấn

Các đại biểu lớp tập huấn

Tin liên quan