Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông tin về các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

1. Dự án: Mua sắm thiết bị giảng dạy môn ngoại ngữ Tiếng Anh 2017:

Mục tiêu chính: Phục vụ giảng dạy ngoại ngữ theo đề án 2020

Thời gian thực hiện: 2017.

Kinh phí: 10.122 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.

2. Dự án: Mua sắm thiết bị bàn ghế cho phòng học bộ môn 2017:

Mục tiêu chính: Phục vụ giảng dạy

Thời gian thực hiện: 2017.

Kinh phí: 7.492 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.
3. Dự án: Mua sắm hệ thống nước uống hợp vệ sinh cho một số trường mầm non, phổ thông công lập:

Mục tiêu chính: Phục vụ nước uống cho học sinh, giáo viên

Thời gian thực hiện: 2017.

Kinh phí: 6.425 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.
4. Dự án: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Tin học cho các trường THPT năm 2018 (giai đoạn 1):

Mục tiêu chính: Phục vụ giảng dạy môn Tin học cho các trường THPT

Thời gian thực hiện: 2018.

Kinh phí: 8.269,931 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.

5. Dự án: Mua sắm thiết bị và đồ chơi cho một số trường mầm non công lập

Mục tiêu chính: Phục vụ học tập và vui chơi cho học sinh các trường mầm non công lập

Thời gian thực hiện: 2018.

Kinh phí: 3.958,25 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.

6. Dự án: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Tin học cho các trường THPT năm 2019 (giai đoạn 2):

Mục tiêu chính: Phục vụ giảng dạy môn Tin học cho các trường THPT

Thời gian thực hiện: 2019.

Kinh phí: 6.632,945 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.

7. Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ trường THPT B Kim Bảng​ (2020)

Mục tiêu chính: Phục vụ nhà làm việc cho các trường THPT

Thời gian thực hiện: 2020.

Kinh phí: 7.875 triệu đồng.

Tình trạng dự án: đã hoàn thành.

8. Dự án: Đầu tư xây dựng nhà tập đa năng và một số hạng mục phụ trợ Trường THPT chuyên Biên Hòa.

Mục tiêu chính: Phục vụ nhà làm việc cho các trường THPT

Thời gian thực hiện: 2020-2021.

Kinh phí: 10.000 triệu đồng - 3594,769 triệu đồng.

Tình trạng dự án: chưa hoàn thành.