Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo  
Lãnh đạo Sở

Sep_Tuan1.jpg

Giám đốc: Phạm Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1973

Quê quán: Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Email: patuan.hanam@moet.edu.vn

Email 2: phamanhtuan.gd@hanam.gov.vn

Điện thoại: 0226.3852118

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Lý luận chính trị: Cao cấp

​Lĩnh vực phụ trách: ​Phụ trách chung, Chủ tài khoản
Tổ chức cán bộ.​

--------------------------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Quang Long

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1977

Quê quán: Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Email: nqlong.hanam@moet.edu.vn

Email 2: nguyenquanglong@hanam.gov.vn

Điện thoại: 0226.3852731

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học Toán học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Lĩnh vực phụ trách:  Giáo dục Trung học; Giáo dục thường xuyên; Văn phòng Sở.

 --------------------------------------------

Sep_Tuan1.jpg

Phó giám đốc: Hoàng Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1977

Quê quán: Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Email: ​hatuan.hanam@moet.edu.vn

Email 2: hoanganhtuan.gd@hanam.gov.vn

Điện thoại: 0226.3852117

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học Hóa học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra; Giáo dục Giáo dục Mầm non - Tiểu học.

--------------------------------------------

z4703228076178_33be1bfa2776e511a1ef9918b53fb531.jpg
Phó giám đốc: Ngô Quang Tuệ

Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1981

Quê quán: Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Email: ​nqtue.hanam@moet.edu.vn

Email 2: ngoquangtue@hanam.gov.vn

Điện thoại: 02263 967918

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch tài chính; Quản lý chất lượng giáo dục. 

 

Tin liên quan