Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo  
Lãnh đạo Sở

Sep_Tuan1.jpg

Giám đốc: Phạm Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1973

Quê quán: Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Email: patuan.hanam@moet.edu.vn

Email 2: phamanhtuan.gd@hanam.gov.vn

Điện thoại: 3852118

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh;

 Lĩnh vực phụ trách: ​Phụ trách chung, Chủ tài khoản
Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục Tiểu học.​

--------------------------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Quang Long

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1977

Quê quán: Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Email: nqlong.hanam@moet.edu.vn

Email 2: nguyenquanglong@hanam.gov.vn

Điện thoại: 3852731

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học Toán học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Trung học; Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp; Chính trị, tư tưởng; Văn phòng Sở

 --------------------------------------------


 

 

Tin liên quan