Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Công đoàn ngành  
24/05/2022
Công đoàn Giáo dục tỉnh và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp về chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở trường học
10/11/2014
Về dự lớp tập huấn có 105 Đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Hiếu Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh truyền đạt về Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và công tác Thi đua, Khen thưởng của công đoàn.