Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
22/08/2014
Là quê hương của phong trào thi đua “Hai tốt”, với trường Bắc Lý anh hùng. Hà Nam đang kế thừa những truyền thống cách mạng, văn hiến, hiếu học lâu đời của cha ông. Hàng năm ngành giáo dục - đào tạo Hà Nam luôn quan tâm tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng theo chủ đề năm học, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường cũng như các cơ sở giáo dục; coi thi đua là một động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thúc đẩy sự nghiệp trồng người tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển