Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
10/09/2021
Tiếp nhận kinh phí tài trợ tăng cường cơ sở vật chất cho các trường phổ thông năm học 2021-2022
02/02/2018
88 năm qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích to lớn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Thực dân Pháp rút, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp trực tiếp xâm lược nước ta.
01/12/2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, thực hiện Quyết định số 1489 ngàv 24 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018; nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi. Hội thi GVDG cấp THPT năm học 2017 - 2018 tổ chức ở 5 môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh; toàn tỉnh có 106 giáo viên đủ điều kiện đăng kí dự thi, từ ngày 27/10/2017 Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THPT tỉnh Hà Nam đã diễn ra 2 phần thi: kiểm tra năng lực và chấm sáng kiến kinh nghiệm.
22/08/2017
Sáng ngày 21/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 với 63 tỉnh, thành trong cả nước.
10/11/2014
Về dự lớp tập huấn có 105 Đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Hiếu Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh truyền đạt về Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và công tác Thi đua, Khen thưởng của công đoàn.