Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CẢNH BÁO thông tin sai lệch trên Internet về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
CẢNH BÁO thông tin sai lệch trên Internet về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cảnh báo thông tin sai lệch trên Internet về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam
CẢNH BÁO thông tin sai lệch trên Internet về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam

24 - 06-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM CẢNH BÁO:
Hiện nay trên Internet, các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin và hướng dẫn Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm học 2022 – 2023 bằng nhiều cách.

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN NÊU TRÊN LÀ KHÔNG CHÍNH XÁC.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân không lan truyền, chia sẻ thông tin nêu trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam không cung cấp và không hợp tác với bất kỳ đơn vị nào để thực hiện việc Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm học 2022 – 2023.

Sau khi hoàn thành các quy trình chấm thi, kết quả điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm học 2022 – 2023 sẽ được Sở GDĐT Hà Nam cung cấp và niêm yết tại các Hội đồng tuyển sinh trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Sở GDĐT Hà Nam sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.


289618236_146430911308723_3445136947193752604_n2.jpg 

289909723_146430897975391_9017295475122619215_n3.jpg

 

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_12110029848004298310.html