Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022
Tổ chức tu sửa CSVC, lao động vệ sinh, trang trí lớp học chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022
Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022

02 - 08-2021

Ngay đầu tháng 8/ 2021 trường Tiểu học xã Nhân Khang tổ chức tu sửa CSVC, cảnh quan trường lớp và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh tham gia lao động vệ sinh, trang trí lớp học chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT

 

Nguyễn Thị Bích Huệ

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_12660191638103973691.html