Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022
Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022
Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022

22 - 02-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 25/01/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”; sáng ngày 22 tháng 02 năm 2022, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập tại cơ quan Sở qua truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trung tâm (Tỉnh ủy) trên sóng Đài PTTH tỉnh.

Về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2022 có đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TW, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; Đồng chí TS. Đặng Đình Thoảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Tại điểm học tập Sở Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Quang Long, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở dự và chủ trì. Tham dự học tập còn có các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan Sở. Tỷ lệ tham dự 95%, vắng một số đồng chí vì lý do cách ly y tế, đi làm nhiệm vụ thi học sinh giỏi lớp 12.

Hội nghị học tập, quán triệt của Tỉnh ủy đã tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Hội nghị cũng nhấn mạnh việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, đưa tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Sau học tập, quán triệt, các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Sở đã trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch tập trung vào những nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2022 và liên hệ thực tiễn công tác, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Một số hình ảnh tại điểm học tập Tỉnh ủy Hà Nam:

Các đại biểu dự hội nghị tại Tỉnh ủy Hà Nam

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”.

Hình ảnh tại điểm học tập Sở GDĐT:

Các đ/c đảng viên thảo luận, liên hệ thực tế trong công tác, sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022:

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_15461067289531908101.html