Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2021

Đề tài NCKH-SKKN  
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2021

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁNG KIẾN

NĂM 2021


TTLĩnh vựcTHPTĐạtXếp loạiPGDĐạtXếp loạiTổngABCDKXLABCDKXL 1Quản lý18181125  252419141 432Toán666414617111110 641 773Vật lí444441525  87  7 1524Hóa học424011722 255 23  475Sinh học434352810  33 3   466CCHC22  2         27Ngữ văn636364512  1010181  738Lịch sử33333264  1111 65  449Địa lí353522310  55 32  4010NGLL55 23  111    611Tiếng Anh343421220  87 7 1 4212Tin học21214134  66 33  2713GDCD22 11  221 1  414Chủ nhiệm1515276  33 21  1815KTCN66 15         616Thể dục2319 712 432 2  12617QPAN55 23         518KTNN22 11  22 11  419Kế toán44 4          420Văn phòng11 1          121Tiếng Nga11 1          122Âm nhạc       4431   423Mỹ thuật       121284   1224Mầm non       848426508  8425Tiểu học       8887651301 88 Tổng4654573126416217291285471588042756
   

* THPT: xếp loại A: 31, xếp loại B: 264, xếp loại C: 162, xếp loại D: 01, KXL:07

* PGD: xếp loại A: 47, xếp loại B: 158, xếp loại C: 80, xếp loại D: 04, KXL:02

* Tổng số sáng kiến đạt cấp Ngành: 742/756