Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2020

Đề tài NCKH-SKKN  
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2020

TTLĩnh vựcSố lượngXếp loại AXếp loại BXếp loại CXếp loại DKXLĐạt
1Quản lý4661612 234
2Toán8515030 481
3Vật lí58920242353
4Hóa học4523617  55
5Sinh học4461721  44
6Thư viện1 1   1
7Ngữ văn69543183 66
8Lịch sử307283 338
9Địa lí383278  38
10NGLL21 1  2
11Tiếng Anh422151311130
12Tin học2141232 19
13GDCD14473  14
14Chủ nhiệm18279  18
15KTCN10226  10
16Thể dục18 74 111
17QPAN1  1  1
18Công đoàn1 1   1
19Thiết bị3  1  1
20KTNN4121  4
21Kế toán3 3   3
22Văn thư6 1   1
23Mầm non488466  60
24Tiểu học5912830  59
25Mỹ thuật12  2  2
26CT Đội1  1  1
 Tổng679643692141814647
​​