Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2022

Đề tài NCKH-SKKN  
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2022

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2022

 

TTLĩnh vựcSố lượng năm 2022Kết quả chấm 
THPTPGDTổngABCDKXL 
1Quản lý
THCS, THPT
1245575224 132
 Quản lý
GDMN, GDTH
9142  25
2Toán5516711043131471
3Vật lí4765361925 353
4Hóa học391049627151 49
5Sinh học3944381520  43
6KHKT 22 2   2
7Ngữ văn631376848182 76
8Lịch sử3874511322  45
9Địa lí238318176  31
10CT Đội 22 2   2
11Tiếng Anh34741310196341
12Tin học201214125  21
13GDCD369 24129
14Chủ nhiệm15823210101124
15KTCN4 4 4   4
16Thể dục146202108  20
17QPAN4 4 22  4
18KTNN3 3 12  3
19Kế toán1 1 1   1
20KHTN 11 1   1
21Tiếng Nga1 1 1   1
22Âm nhạc 6633   6
23Mỹ thuật 3312   3
24Mầm non 797911626  79
25Tiểu học 7878125682 78
 Tổng4153087231094181691414724

2. Tổng số sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến Kết quả có 696/724 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Ngành (từ loại C trở lên), cụ thể: Loại A 109/724=15,06%, Loại B 418/724=57,73%, Loại C 169/724=23,35%, Loại D 14/724=1,93%, KLX 14/724=1,93%. 3. Tổng số sáng kiến được công nhận Có 696 sáng kiến được công nhận cấp Ngành. Các sáng kiến có chất lượng tốt được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh chấm thẩm định, kết quả có 231 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2021-2022