Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề thi tham khảo THPT năm 2023

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Đề thi tham khảo THPT năm 2023
Đề thi tham khảo THPT năm 2023
Đề thi tham khảo THPT năm 2023

01 - 03-2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Bộ đề thi tham khảo THPT năm 2023. Sở GDĐT Hà Nam chia sẻ để các thầy cô giáo, học sinh tham khảo.

Dưới đây là link tải về:

https://drive.google.com/drive/folders/1JYTi9AhGubdscXjKXdRDuqIUW_mPatJu

Các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo có thể copy link trên gửi tới học sinh qua các ứng dụng mạng xã hội giúp các em dễ dàng tham khảo.

VuongSon

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_8874540221453851000.html