Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Nghị Quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo Nghị Quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Dự thảo Nghị Quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
DT Nghị Quyet Muc thu hoc phi.pdf

Nơi tiếp nhận góp ý dự thảo:
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam: email: vanphong.sohanam@moet.edu.vn; phongKHTC.sohanam@moet.edu.vn