Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Nghị quyết: Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học...

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo Nghị quyết: Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023
Dự thảo Nghị quyết: Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023
Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý về Dự thảo Nghị quyết.
Góp ý xin gửi về Sở GDĐT qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc qua email phongkhtc.sohanam@moet.edu.vn; vanphong.sohanam@moet.edu.vn
Trân trọng!