Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập
của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023