Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Hà Nam bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT
Hà Nam bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT
Hà Nam bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT

15 - 06-2023

Ngành Giáo dục, Công an phân công công việc cụ thể trong bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT.
Nội dung này được quy định tại hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an và Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT.
1. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, nhân lực
Trong công tác in sao đề thi, ngành Giáo dục có trách nhiệm lựa chọn cán bộ có đủ sức khỏe và tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế thi; bố trí khu vực, địa điểm in sao đề thi bảo đảm an toàn, biệt lập, có đầy đủ phương tiện, thiết bị bảo mật, phòng ngừa lộ, lọt thông tin và phòng chống cháy nổ.
Đồng thời phối hợp với lực lượng Công an phổ biến, quán triệt cho những người tham gia in sao đề thi không được mang thiết bị, đồ vật cấm vào khu vực in sao đề thi (điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, USB, thiết bị có khả năng kết nối Bluetooth, thu phát sóng wifi..., các vật dụng có nguy cơ cháy nổ cao: cồn, pin sạc dự phòng, bếp ga...).
Nếu có các thiết bị cấm này, đơn vị chức năng của ngành Giáo dục tại địa phương có trách nhiệm bố trí địa điểm, vật dụng bảo quản và tổ chức quản lý ở ngoài khu vực in sao đề thi (tính từ vòng 3 trở ra).
Ngành Giáo dục cũng chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá về an ninh, an toàn, bảo mật, điều kiện cách ly thông tin đối với địa điểm in sao; máy móc, thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi; lập Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra trước khi bàn giao địa điểm cho Ban In sao đề thi làm việc.
Kiểm tra kỹ các máy móc, thiết bị phục vụ in sao đề thi bảo đảm không có khả năng kết nối mạng internet hoặc thu phát, truyền đưa thông tin; niêm phong các cổng kết nối không sử dụng; dán kín cửa sổ, cửa ra vào,... có thể nhìn từ bên ngoài vào trong; nhãn niêm phong phải mỏng, có độ bám dính cao và dễ rách, ghi rõ thời gian niêm phong với đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia niêm phong.
Việc kiểm tra an ninh, an toàn và dán, ký niêm phong do đại diện lãnh đạo Hội đồng thi (không tham gia Ban In sao đề thi), ủy viên làm nhiệm vụ giám sát quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18 Quy chế thi và Công an thực hiện; phải tiêu hủy ngay các tem niêm phong hỏng, thừa và ghi nhận việc tiêu hủy vào Biên bản.
Hằng ngày, Trưởng Ban In sao đề thi phải kiểm tra tình trạng niêm phong tại phòng làm việc, phòng nghỉ, máy móc, thiết bị phục vụ in sao đề thi tại vòng 1 (căn cứ nội dung Biên bản làm việc đã lập trước khi bàn giao). Nếu phát hiện bất thường, phải lập Biên bản ghi nhận; sau đó, thông báo ngay cho ủy viên làm nhiệm vụ giám sát quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 18 Quy chế thi và Công an tại vòng 2 để cùng phối hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo xử lý.
Khi thành viên Ban In sao đề thi phải rời khu vực in sao vì lý do bất khả kháng, cần thông báo ngay với lực lượng Công an để cùng phối hợp bảo vệ, giám sát 24h/ngày đến khi thành viên đó quay trở lại làm việc, hoặc đến khi thi xong môn thi cuối cùng của Kỳ thi.
2. Bảo đảm an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi
Trách nhiệm của ngành Công an là tham mưu với ngành Giáo dục các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế về an ninh, an toàn của Kỳ thi tại địa phương để tham mưu, thống nhất với Hội đồng thi phương án hỗ trợ, lắp đặt các thiết bị của ngành Công an nhằm ngăn chặn việc thu, phát tín hiệu, kiểm soát người, đồ vật ra/vào khu vực được bảo vệ (cổng từ, máy soi, thiết bị dò kim loại, thiết bị áp chế thông tin di động...
Bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tại vòng 2 và vòng 3 khu vực in sao đề thi như sau:
Vòng 2: Có ít nhất 1 cán bộ thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc vận chuyển đồ ăn, nước uống, các đồ dùng cần thiết ra/vào vòng 1; không để người không có trách nhiệm, đồ vật, thiết bị cấm hoặc có nguy cơ cháy nổ lọt vào vòng 1. Giám sát việc sử dụng điện thoại cố định theo quy định của Quy chế thi; lập, ghi sổ nhật ký công tác hằng ngày.
Cán bộ Công an làm nhiệm vụ tại vòng 2 không được trao đổi việc riêng với các thành viên của vòng 1 và vòng 3. Trong trường hợp cần trao đổi thông tin với Trưởng Ban In sao đề thi hoặc cán bộ Công an vòng 3 thì phải có sự chứng kiến của ủy viên làm nhiệm vụ giám sát quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18 Quy chế thi.
Vòng 3: Bố trí số lượng cán bộ, chiến sĩ và công tác tuần tra, kiểm soát căn cứ vào điều kiện, đặc điểm thực tế của khu vực in sao đề thi tại địa phương. Thực hiện nhiệm vụ: Bảo vệ an ninh trật tự xung quanh khu vực in sao đề thi; lập chốt kiểm soát người, đồ vật vào khu vực bảo vệ; yêu cầu tất cả những người ra/vào phải đeo thẻ do Hội đồng thi cấp; phối hợp với cán bộ ngành Giáo dục bảo vệ, giám sát 24h/ngày đối với thành viên Ban In sao đề thi phải rời khỏi khu vực làm việc vì lý do bất khả kháng; lập, ghi sổ nhật ký công tác hằng ngày.

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_6582272681027315670.html