Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký Quy chế phối hợp về chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở trường học

Công đoàn ngành  
Hội nghị ký Quy chế phối hợp về chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở trường học
Công đoàn Giáo dục tỉnh và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp về chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở trường học
Hội nghị ký Quy chế phối hợp về chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở trường học

19 - 05-2022

Ngày 18/5/2022, Công đoàn Giáo dục tỉnh và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp về chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở trường học.

Thực hiện Hướng dẫn 704/HD-TLĐ ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Tổng LĐLĐ về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương và công đoàn giáo dục cấp huyện, LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã giải thể các CĐGD cấp huyện. Đây là sự thay đổi rất lớn đối với hệ thống CĐGD Việt Nam, nhất là đối với hoạt động Công đoàn của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Theo phân cấp, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo 119 CĐCS trường mầm non (với 5070 đoàn viên, người lao động), 116 CĐCS trường tiểu học (với 3752 đoàn viên, người lao động), 111 CĐCS trường THCS và 4 CĐCS trường liên cấp Tiểu học và THCS (với 3077 đoàn viên, người lao động); CĐGD tỉnh trực tiếp chỉ đạo 25 CĐCS các trường THPT, TT GDTX-HN tỉnh, CĐ cơ quan Sở GD ĐT với 1548 đoàn viên, người lao động.

Từ thực tế chỉ đạo hoạt động trong thời gian vừa qua, CĐGD tỉnh và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã thống nhất tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp chỉ đạo công đoàn khối trường học trong thời gian tới.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐGD tỉnh.

Quy chế này quy định những nội dung cơ bản trong công tác phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố với các nội dung như: Phối hợp tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành; tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động; phối hợp trong công tác thông tin để nâng cao chất lượng phối hợp công tác...

Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp nhằm tạo hành lang pháp lý để CĐGD tỉnh và LĐLĐ cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Sau khi có quy chế phối hợp, CĐGD tỉnh và LĐLĐ cấp huyện sẽ phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn, để hoạt động công đoàn các đơn vị trường học vừa gắn với địa phương, lại vừa đảm bảo tính ngành nghề; theo đó các bên sẽ bổ trợ cho nhau trong công tác tuyên truyền, giáo dục; việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn; hạn chế sự chồng chéo trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động tại cơ sở.

Một số hình ảnh Hội nghị:

congdoannganh

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_1303659553308808478.html