Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

15 - 06-2023

Ngày 14/6, tại Nam Định, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại biểu đại diện cho một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương dự hội nghị có: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…
Đại biểu đại diện các tỉnh trong vùng dự hội nghị có: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh. Cùng dự có Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các tỉnh, thành phố trong địa bàn vùng đồng bằng Sông Hồng.
Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn; đại diện lãnh đạo các vụ, cục chức năng của Bộ GD&ĐT.

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_16020682534479315169.html