Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

15 - 06-2023

Sáng ngày 15/6/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023”
Điểm cầu Hội nghị tại tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hà Nam dự Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các địa phương nhằm thống nhất chỉ đạo, phối hợp triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, hiệu quả.

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_16978943698414837314.html