Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Giáo dục huyện Kim Bảng Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, giáo viên trên đị...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Ngành Giáo dục huyện Kim Bảng Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn
Ngày 12/9/2021 Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tuyến tại 18 điểm cầu ở các xã thị trấn.
Ngành Giáo dục huyện Kim Bảng Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn

17 - 09-2021

Ngày 12/9/2021, Phòng GDĐT huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tuyến tại 18 điểm cầu ở các xã thị trấn.

Về dự, chỉ đạo lớp học tại  điểm cầu trung tâm có Đồng chí Nguyễn Hải Long – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Phó bí thư Thường trực huyện ủy Kim Bảng; Đồng chí Đinh Thạch Cương: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Phạm Hoàng Tùng, HUV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Đồng chí Trần Ngọc Thành HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí cán bộ công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; CBQL, giáo viên trường THPT C Kim Bảng.

Tại 18 điểm cầu của 18 xã thị trấn là các Cán bộ quản lí, giáo viên cấp Mầm non, tiểu học, THCS và THPT

Đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng truyền đạt nội dung: Kết quả phát triển kinh tế-xã hội huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

        Qua lớp học, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đã nắm vững được những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất nước, phồn vinh, hạnh phúc và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Ngọc Thành HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của lãnh đạo huyện ủy

Đồng chí Trần Ngọc Thành HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh tại điểm cầu trung tâm

nvson

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_6935972462427924479.html