Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng GD&ĐT Kim Bảng triển khai hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trên...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phòng GD&ĐT Kim Bảng triển khai hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện
Phòng GD&ĐT Kim Bảng triển khai hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện
Phòng GD&ĐT Kim Bảng triển khai hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

07 - 03-2022

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về ứng dụng CNTT trong hoạt động Quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Kim Bảng nhằm đơn giản các thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc theo phương pháp thủ công; Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của các trường học trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cho đội ngũ cán bộ quản lý, văn thư các nhà trường tiếp nhận, và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số từ ngày 02/03/2022 đến ngày 04/02/2022.

Tại buổi tiếp nhận đội ngũ văn thư các trường đã được tập huấn quy trình xử lý văn bản trên hệ thống theo đúng quy định của công tác văn thư lưu trữ. Hiện tại 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đã đưa hệ thống quản lý văn bản vào hoạt động trong công tác tiếp nhận và xử lý văn bản.

pgdkimbang

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_10898126497783029702.html