Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng đạt giải Nhì toàn đoàn hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp tiểu học tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng đạt giải Nhì toàn đoàn hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp tiểu học tỉnh Hà Nam
Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng đạt giải Nhì toàn đoàn hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp tiểu học tỉnh Hà Nam
Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng đạt giải Nhì toàn đoàn hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp tiểu học tỉnh Hà Nam

29 - 04-2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng đại giải Nhì toàn đoàn hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp tiểu học tỉnh Hà Nam

Tham dự hội thi Phòng GD&ĐT Kim Bảng có 9 giáo viên ở các bộ môn văn hóa và tiếng anh. Với những nỗ lực và khát khao đổi mới, các thầy cô giáo huyện Kim Bảng đã mang đến hội thi 9 giải pháp khoa học đề cập đến những vấn đề mới, cách làm sáng tạo, đưa ra giải pháp cải tiến nội dung và hình thức tiết học, tạo sự hứng thú, đam mê, tìm tòi và khám phá của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục. Phần bài giảng được thể hiện tự tin, thuyết phục, trả lời câu hỏi rõ trọng tâm, sử dụng hiệu quả các phương tiện khi trình bày. Đặc biệt, nhiều thầy cô đã lựa chọn biện pháp dạy học theo phương pháp trải nghiệm để khai thác và phát huy vốn hiểu biết sẵn có của học sinh, khuyến khích các em phát triển kỹ năng, định hình các giá trị sống và phát triển tiềm năng bản thân. Trong phần thi thực hành giảng dạy, các giáo viên đều bám sát chủ đề dạy học phát triển năng lực, bố trí thời gian hợp lý, tự nhiên, hoạt động trải nghiệm được chú trọng. Các thầy, cô đã chủ động lựa chọn và chuẩn bị công phu các phần trong dạy học theo môn đăng ký dự thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở GD&ĐT cho các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

    Đơn vị phòng GD&ĐT Kim Bảng được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen đơn vị đạt giải nhì toàn đoàn, Trường tiểu học thị trấn Quế được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen, 2 giáo viên được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen và cả 9 giáo viên tham dự được công nhận là giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh.

    Kết quả hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới cũng như để đánh giá, xếp loại thi đua các cá nhân, đơn vị. 

pgdkimbang

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_9663961478807794077.html