Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phủ Lý khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tin tức sự kiện  
Phủ Lý khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Phủ Lý khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Phủ Lý khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

03 - 10-2022

Ngày 1/10, tại trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã đồng loạt tổ chức Khai giảng năm học 2022- 2023 và khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (HTSĐ), thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương tới dự. Đối với các đơn vị trường học, việc tổ chức hưởng ứng sẽ được thực hiện vào ngày 3/10.

Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2022 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2022 được thành phố chỉ đạo với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc HTSĐ; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ thực hiện đa dạng hóa các kênh và công cụ HTSĐ, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân- nhất là trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

TP Phủ Lý Khai mạc Tuần hưởng ứng lễ học tập suốt đời năm 2022

Các đại biểu dự khai mạc Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ tại xã Đinh Xá.

Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ được tổ chức từ ngày 2- 8/10, các xã, phường linh hoạt triển khai các hình thức hưởng ứng trên cơ sở tận dụng tối đa các nền tảng số, tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục. Trong đó, đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số cung ứng cơ hội HTSĐ cho mọi người; triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa, đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực; triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích; khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên tham gia diễn đàn, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…từng bước chuyển đổi số hoạt động dạy, học.

TP Phủ Lý Khai mạc Tuần hưởng ứng lễ học tập suốt đời năm 2022

Đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân các địa phương trên địa bàn thành phố đã tới dự khai mạc Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2022.

Trong khuôn khổ Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2022 và thực hiện chương trình năm học 2022- 2023 của các các nhà trường, các trung tâm học tập cộng đồng, thành phố chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; dạy nghề cho lao động nông thôn; phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động; phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học; tổ chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT…

TP Phủ Lý Khai mạc Tuần hưởng ứng lễ học tập suốt đời năm 2022

Lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ của xã Đinh Xá.

nvson

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_17210504740886628617.html