Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ bí mật nhà nước

Tin tức sự kiện  
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ bí mật nhà nước
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ bí mật nhà nước
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ bí mật nhà nước

28 - 04-2021

Để triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác bảo vệ BMNN cũng như nhằm giúp toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo hiểu, nắm vững và thực hiện đúng các quy định về Bảo vệ bí mật nhà nước;

Hôm nay, ngày 28/4/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ bí mật nhà nước cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động thuộc Sở. Về dự và truyền đạt những nội dung chính có Thượng tá Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ v các cán bộ phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh ; Đồng chí Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã về dự tập huấn đông đủ.

Hội nghị tập huấn diễn ra nghiêm túc, thảo luận sôi nổi làm sáng tỏ những vấn đề về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với ngành Giáo dục. Bế mạc, Phó giám đốc Nguyễn Quang Long thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT cảm ơn Công an tỉnh và các đồng chí giảng viên, đồng thời  đánh giá hội nghị tập huấn thành công tốt đẹp, hoàn thành nội kế hoạch đề ra.

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_2386361831926322156.html