Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị 'Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022'

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị 'Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022'
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị 'Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022'
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị 'Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022'

24 - 05-2022

Sáng ngày 24/5/2022, thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị "Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022". Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị. Về dự Hội nghị còn có: Các thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Hà Nam (theo quyết định số: 612 /QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện; Giám đốc trung tâm GDTX - hướng nghiệp Hà Nam; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Hà Nam; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình.
Hội nghị tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi năm 2021,  triển khai công tác chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2022.

        Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Dưỡng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả ngành Giáo dục đã đạt được, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ  của các sở ngành có liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thi.
- Về công tác chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2021:  Tất cả các kỳ thi trong năm 2021 (đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021) đã diễn ra công bằng, nghiêm túc, đúng qui chế, được Bộ GDĐT ( trực tiếp là 4 đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT) và dư luận xã hội đánh giá cao.
- Về công tác chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc Quy chế thi của Bộ GDĐT, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2022 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh; phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021 và những năm học trước, ngành Giáo dục và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh quyết tâm tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng Quy chế; phấn đấu đạt kết quả cao trong các kỳ thi năm 2022, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.
           UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cấp uỷ đảng và chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT để chỉ đạo, tổ chức tốt  kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và các kỳ thi khác của tỉnh./.


VuongSon

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_12031952357810910276.html