Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu 'Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng'

Tin tức sự kiện  
Tài liệu 'Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng'
Tài liệu 'Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng'
Tài liệu 'Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng'

04 - 05-2021

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống Covid-19; Công văn số 387/STTTT-BCVTCNTT ngày 02/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng".

Chi tiết xin xem file đính kèm

hanam

Tải tệp đính kèm

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_11484052025465468703.html