Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh, dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT, năm học 2022-2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh, dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT, năm học 2022-2023
Thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh, dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT, năm học 2022-2023
Thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh, dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT, năm học 2022-2023

28 - 02-2023

Ngày 28/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh, dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT, năm học 2022-2023.

Các nội dung thi bao gồm: Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Điền kinh, Bóng đá. Cuộc thi diễn ra từ 28/2 đến 03/3/2023, tại sân vận động tỉnh, nhà thi đấu tỉnh, trường Thpt A Phủ Lý.

VuongSon

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_16988797982184238316.html