Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Thời gian nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
THÔNG BÁO Thời gian nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học
THÔNG BÁO
Thời gian nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học

THÔNG BÁO

Thời gian nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học

          Hiện nay, Bộ GDĐT đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học (thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước). Tuy nhiên, nếu số lượng lớn thí sinh truy cập đồng thời để thực hiện thanh toán trực tuyến có thể dẫn đến sự quá tải của hệ thống.

          Để đảm bảo việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học của thí sinh được diễn ra an toàn, thông suốt, Bộ GDĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành (dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh); Từ ngày 26/8/2022 đến 17h ngày 28/8/2022, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh của tỉnh Hà Nam.

          ( Tài liệu hướng dẫn đối với từng kênh thanh toán; Một số khuyến nghị, lưu ý đối với thí sinh khthực hiện nộp trực tuyến lệ phí xét tuyn): 

          01.Khuyến nghị, lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp trực tuyến lệ phí xét tuyển.pdf