Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn

Tổ chức bộ máy Chức năng nhiệm vụ  
Thông tin người phát ngôn
Thông tin người phát ngôn

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo xin cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

Họ và tên: Phạm Anh Tuấn

Giám đốc: Phạm Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1973

Quê quán: Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Email: patuan.hanam@moet.edu.vn

Email 2: phamanhtuan.gd@hanam.gov.vn

Điện thoại: 0226.3852118

------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Quang Long

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1977

Quê quán: Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Email: nqlong.hanam@moet.edu.vn

Email 2: nguyenquanglong@hanam.gov.vn

Điện thoại: 0226.3852731

---------------------

Phó giám đốc: Hoàng Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1977

Quê quán: Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Email: ​hatuan.hanam@moet.edu.vn

Email 2: hoanganhtuan.gd@hanam.gov.vn

Điện thoại: 0226.3852117

Cập nhật ngày 13/9/2022 (Công văn số 886/SGDĐT-VP)Tin liên quan