Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19

Tin tức sự kiện  
Triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19
Triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19
Triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống Covid-19

05 - 05-2021

Để góp phần nhanh chóng, truy vết, kiểm soát, dập dịch hiệu quả, không để dịch lan rộng trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Giáo dục tiến hành khai báo y tế điện tử và tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, nhân dân trên địa bàn khai báo y tế điện tử.

Click vào đường link sau để khai báo y tế:

http://www.bit.ly/khaiytehanam 

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_10151581054609315944.html