Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Công tác bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam
Công tác bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam
Công tác bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam

27 - 06-2023

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các Hội đồng thi tại Hà Nam đã đẩy mạnh công tác bảo vệ đề thi – được coi là bí mật Nhà nước, không để xảy ra tình trạng lộ, lọt những thông tin mật liên quan đến Kỳ thi, đề thi, đồng thời phổ biến quán triệt đến các em học sinh và phụ huynh.

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_12167448995732642359.html