Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
27/10/2020
KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu ngành năm học 2020-2021
10/10/2019
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
10/10/2019
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường
10/10/2019
Kế hoạch Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019-2020
10/10/2019
Kế hoạch Bồi dưỡng An toàn giao thông 2019
10/10/2019
Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2019
10/10/2019
Kế hoạch phòng chống đuối nước cho học sinh
10/10/2019
Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi năm 2019
03/07/2017
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên
12
Previous Page 1-15 Next Page