Skip Ribbon Commands
Skip to main content

100% Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
100% Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở
100% Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở.
100% Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở

11 - 03-2023

Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của đoàn viên và cán bộ công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá tổng thể nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; từ đó đúc rút kinh nghiệm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời thống nhất ý chí, hành động, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà đại hội đã đặt ra.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh uỷ Viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng đơn vị đại hội điểm.

Qua trao đổi giữa lãnh đạo Công đoàn Ngành với cấp ủy các đơn vị, các công đoàn cơ sở đều nhận được sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và ủng hộ tích cực của chuyên môn và các đoàn thể trong đơn vị, do đó công tác chuẩn bị và tổ chức có nhiều thuận lợi.

Để Đại hội Công đoàn cơ sở được diễn ra thành công, thực hiện đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam và kế hoạch, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng đại hội Công đoàn cơ sở

Tính đến ngày 10/3, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở. 
Qua đánh giá chung, công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 đều được tổ chức đúng theo điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng đại hội Công đoàn cơ sở

Đáng chú ý, tâm thế của đội ngũ viên chức, người lao động tại các Công đoàn cơ sở thuộc sau khi tổ chức thành công Đại hội đều phấn khởi. Khi tham gia Đại hội ở đơn vị, đội ngũ đoàn viên đều sáng suốt lựa chọn ra các đồng chí tiêu biểu, có uy tín cao để đại diện cho tiếng nói của mình trong tổ chức Công đoàn.

Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng rằng đoàn viên, người lao động trong ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động Công đoàn, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục chúc mừng đại hội Công đoàn cơ sở

Hiện Công đoàn ngành Giáo dục đang rà soát, chuẩn bị các nội dung, sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến được tổ chức vào tháng 5 năm 2023. Là đơn vị được chọn lựa để tổ chức Đại hội điểm khối các ngành của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Công đoàn ngành Giáo dục sẽ nỗ lực cao nhất, tổ chức thành công Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục phát biểu chỉ đạo đại hội Công đoàn cơ sở

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành Giáo dục, sự phối hợp tích cực của chuyên môn đồng cấp, sự chủ động, chuẩn bị chu đáo của Ban chấp hành các công đoàn cơ sở, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của mỗi đoàn viên công đoàn, đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra./.

congdoannganh

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_12381730645200986431.html