Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác Cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác Cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Ngày 12/8/2020, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam về kiểm tra công tác Cải cách hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Về phía đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn chủ trì cùng với lãnh đạo và chuyên viên của các Sở, ban, ngành. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở chủ trì và cùng với lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan.

Trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung xây dựng, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đã đề ra; tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng; sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính.

Về kết quả thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Phần mềm một cửa điện tử bảo đảm đồng bộ với quá trình xử lý, giải quyết trên hồ sơ giấy. Đến tháng 8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 105 hồ sơ, đã giải quyết 102 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ đã được giải quyết sớm hạn và đúng hạn.

IMG_0002.JPGQuang cảnh buổi làm việc

Qua 01 buổi kiểm tra của Đoàn Cải cách hành chính tỉnh, Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh đánh giá, công tác CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm, đúng hạn đạt cao, chỉ số hài lòng của người dân cao.

Kết thúc buổi kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và ghi nhận những nhận, xét đánh giá của Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh từ đó phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được và sửa chữa những mặt chưa đạt được để Cải cách hành chính của Sở ngày càng hoàn thiện hơn./.​