Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo xin ý kiến "Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo xin ý kiến "Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
Dự thảo xin ý kiến "Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
(Thời gian xin ý kiến từ 15/3/2018 đến 15/4/2018)
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hòm thư: vanphongso.hanam@moet.edu.vn
Xin mời tải Dự thảo "Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam" dưới đây:
Qui định TS 10 THPT du thảo.doc

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hòm thư: vanphongso.hanam@moet.edu.vn