Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

28 - 04-2022

Ngày 26/4/2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến các qui định về bảo vệ Bí mật nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đồng chí Phạm Anh Tuấn - TUV Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự tập huấn là các đ/c lãnh đạo, cán bộ các đơn vị an ninh liên quan công tác tổ chức thi; các lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam; các đ/c lãnh đạo, giáo viên, nhân viên làm công tác thi TN THPT năm 2022 của các đơn vị trực thuộc GDĐT tỉnh Hà Nam, các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, trường CĐ Thuỷ lợi Bắc bộ, CĐ nghề Hà Nam, CĐ Phát thanh - Truyền hình I.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh những yêu cầu quan trọng của việc thực hiện các qui định về bảo vệ Bí mật nhà nước nói chung và bảo vệ Bí mật nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục nói riêng.
Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Minh Đức - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam trình bày các nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ Bí mật Nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 
 

VuongSon

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_8467924773071640915.html